Problem

 

När man odlar orkidéer kommer man förr eller senare att råka ut för att någon eller några plantor visar tecken på att inte må bra. Min erfarenhet är att det händer tämligen ofta, särskilt i början innan man har hunnit lära sig hur respektive planta trivs. Ibland misstolkas även fullt normala beteenden som att något inte står rätt till.  

Tecken på felaktig skötsel  

Det första man bör tänka på är att erbjuda sin planta de rätta livsbetingelserna. Jag ger några allmänna skötselråd här på min webbplats men det kan löna sig att leta reda på ett specifikt skötselråd för just din planta för att veta hur just din orkidé vill ha bli skött. På nätet finns en mängd webbplatser som erbjuder sådan information (se t. ex. i länksamlingen).  

Följande symptom kan vara tecken på att du bör förändra skötseln av din planta.

Symptom

Trolig orsak

Bild

Bladen vissnar, äldre blad blir gula och faller av. Bulberna skrumpnar. Titta på rötterna. Om de är fasta och fina så behöver plantan vattnas oftare. Om rötterna är mörka och skrumpna har plantan övervattnats. Skär av de mörka och skrumpna rötterna och plantera om i en mer genomsläpplig kompost samt vattna mindre ofta. Se också till att plantan inte blir stående i vatten efter vattning.  
Bladen är mörkgröna, nya skott är små och plantan blommar inte. Plantan behöver mer ljus.  
Plantan har gula och bruna fläckar på bladen som inte är mjuka, företrädesvis på blad vända mot ljuset. Plantan har fått för mycket ljus och har blivit ”bränd”. Flytta plantan eller skugga den

Brannskada.jpg (64496 bytes)

Bladen är gula och nya skott är små. Plantan behöver näring. Det kan även bero på att nattemperaturen är för låg.  
Dålig tillväxt. Bladen faller av för tidigt. Nattemperaturen kan vara för hög.  
Bladtopparna är bruna, rötterna är förtvinade (särskilt i topparna). Ett vitt kristalliknande lager kan synas på kompost eller kruka. Antingen har plantan fått för mycket näring eller också är vattnet för salt. Skölj igenom komposten med avjoniserat vatten. Om möjligt, använd regnvatten.

Overgodning.jpg (66032 bytes)

Blommorna vissnar plötsligt. Ett bi, en humla eller någon annan insekt kan ha pollinerat blomman vilket alltid leder till att blomman vissnar. Den har fyllt sin funktion!  
Blommorna vissnar plötsligt och knoppar faller av. Det kan finnas etylengas i luften. Den avsöndras från t.ex. frukt och döda växtdelar. Ta bort dessa och förbättra ventilationen.  
Knopparna gulnar och vissnar. Plantan får för lite ljus och orkar inte förmå knopparna att slå ut.

Dendrobium-blomma-torkad.jpg (49377 bytes)

Bladen vecklar i hop sig som ett dragspel Plantan behöver vattnas oftare. Ökad luftfuktighet kan också behövas.

Brassia-med-dragspelsblad.jpg (91944 bytes)

 Sjukdomar m.m. 

Generellt kan sägas att det är oerhört svårt att diagnosticera en sjuk planta. Det finns en uppsjö med olika bakterier, svampangrepp och virus som kan drabba din planta. Ofta är det svårt att behandla plantan när den väl har blivit smittad så det bästa är att försöka förebygga sjukdomarna. Jag kan ge några generella råd på bra förebyggande åtgärder:  

  1. Köp friska plantor! Det kan låta trivialt men en noggrann undersökning av plantan innan köpet kan avslöja konstiga fläckar, små djur i bladveck eller obehagliga dofter som alla kan vara tecken på en smittad eller angripen planta. Köp bara plantor som ser friska ut med ett kraftigt rotsystem och fin färg på bladen.

  2. Låt nya plantor stanna i karantän. När du har köpt en ny planta kan det vara en bra idé att låta den stå på en avskild plats under några veckor för att se om några sjukdomstecken eller skadedjur visar sig. På så sätt undviker man att sjukdomar och skadedjur sprids till övriga plantor.

  3. Doppa inte flera orkidéer i samma vatten vid vattning. Både sjukdomar och skadedjur kan överföras från en planta till en annan genom vattnet.

  4. Sterilisera verktyg innan användning. Om du klipper av ett blad med en sax från en planta som visar sig vara sjuk och sedan använder saxen igen på en frisk planta kan sjukdomen överföras via saxen om den inte har steriliserats. Ett enkelt sett är att använda en tändare och elda längs saxen en liten stund innan användning.

  5. Undersök din plantor ofta! Titta till dina plantor med jämna mellanrum. Kika i bladveck och bakom blommorna för att på ett tidigt stadium upptäcka om plantan börjar uppvisa sjukdomstecken. En liten lupp kan vara ett bra hjälpmedel.

Okand-bladsjukdom-2.jpg (38085 bytes)

Okand-bladsjukdom-3.jpg (55973 bytes)

Okand-bladsjukdom.jpg (55573 bytes)

Bild. 1 Okänd "pricksjukdom". Plantan överlevde inte. Troligtvis bakteriesjukdom då svampangrepp på bladen sällan dödar plantan.  Bild 2. Okänd sjukdom med snabbt förlopp. Plantan överlevde inte. Bild 3. Samma som bild 2.

Vuylstekeara-med-virus.jpg (73428 bytes)

Phaius-med-svamp.jpg (70597 bytes)

Phaius-med-svamp2.jpg (98225 bytes)

Bild. 4 Trolig virussjukdom. Har inte påverkat plantans hälsa såvitt jag kan se men är vanprydande. Bild. 5 Troligt svampangrepp av typen Cercospora epipactidis på en Phaius tankervillae. Mest ett kosmetiskt problem. Angripna blad blir till slut helt gula och bruna men förloppet är ganska långsamt. Ta bort blad som visar symptom. Bild 6. Samma som bild 5.

Botrytis.jpg (56834 bytes)

Bild 7. Troligt svampangrepp av typen Botrytis cinerea. Avlägsna angripna delar. Uppkommer framförallt i kylig och fuktig miljö.

Skadedjur  

Ett antal små organismer kan angripa din planta. De flesta gör skada genom att suga vatten och näring från plantan. Sniglar är de enda skadedjuren som äter hål i bladen. Var noga med att kontrollera en planta innan du köper den för att försäkra dig om att den inte är angripen. Titta på bladen, såväl på under- som översida. Titta på och runt omkring bulber. Blommorna behöver också kontrolleras, särskilt på baksidan där bl.a. löss trivs.  

Om en planta har blivit angripen skall du börja med att isolera den från övriga plantor för att förhindra spridning. Om angreppet inte är för utbrett kan du försöka att plocka bort skadedjuren för hand. Använd t.ex. en tops doppad i alkohol. Att duscha plantan hjälper också till att avlägsna de objudna gästerna. Särskilt bladlöss brukar gå att effektivt behandla manuellt om man ser dem i ett tidigt skede. Manuell bearbetning hjälper dock oftast inte helt mot okläckta ägg eftersom det är svårt att se dem. Följ därför utvecklingen noga. Om den manuella bearbetningen inte hjälper kan du använda ett insektsmedel. Jag har använt Bayer Provado Plus mot bl. a. spinn med gott resultat. Det krävs dock i regel ett par, tre behandlingar för att bli kvitt angreppet eftersom ägg kläcks succesivt. Tidigare har jag använt Pyrex men tyckte inte att det var effektivt mot spinn, som har varit mitt största problem.

Nedan följer en beskrivning av ett antal skadedjur som kan drabba orkidéer.

Skadedjur

Beskrivning

Bild

Ullöss (Mealybugs) lat. Pseudococcidae

 

Ullöss ses lätt då de är tämligen stora (2-4 mm). De är mjuka insekter som är täckta med ett bomullsliknande sekret som ser ut som ett vitt ludd. De kan gömma sig i det pappersartade bladdelarna som oftast finns längst ner på bulberna eller på andra skyddade ställen.

Ulloss-flattened.jpg (76850 bytes)

Sköldlöss (Scales) lat. Coccidea Ses lätt. Hårda insekter som ser ut som små knölar på blad och bulber. Det finns olika typer av sköldlöss, bl.a. hårda (armored) och mjuka (soft). De hårda bygger en "rustning" som de lever under. Både typerna lever på att suga näring från plantorna. Mjuka sköldlöss utsöndrar dagg som kan ses på bladet som en klibbig vätska.

Skoldloss.jpg (85525 bytes)

Spinn (Red Mites) lat. Acari Spinn är mycket små, knappt synliga för ögat. Man kan se oregelbundna gropar på undersidan av bladen, ibland med ett tunt spindelnätsliknande täcke. Bladen kan ha silveraktiga ytor som sedan blir bruna och insjunkna. Spinn väver även tunna nät mellan bladen, som ofta är det första man observerar.

Spinn.jpg (69273 bytes) 

Bladlöss (Aphids) lat. Aphididae Ses som små gröna prickar på blad och ibland blommor. De är särskilt förtjusta i nya skott. De avger dagg,  en sockerartad vätska, där sooty mold, en svart svampinfektion kan gro. Observera dock att även orkidéer själva kan avge en sockerartad vätska på blad och stänglar.

Lusangrepp.jpg (64298 bytes)

Trips (Thrips) lat. Thysanoptera Trips är någon millimeter långa och syns tämligen väl. De vuxna har vingar och lever av att skrapa sönder växtens celler och suga i sig den näring som sipprar ut. När angreppet har fått hålla på ett tag syns det tydligt genom att bladen blir vitaktiga (de töms på klorofyll). Trips bidrar även till att sprida sjukdomar och svampangrepp. På bilden syns även tripsnymfer

Trips.jpg (85162 bytes)